• Publikacja wyników rekrutacji ucznia.
  • Publiczne ocenianie i wyróżnianie uczniów.
  • Publikacja zdjęć i filmów.
  • Realizacja konkursów, olimpiad, zawodów.
  • Monitoring wizyjny w szkole.
  • Zasady współpracy z pielęgniarką szkolną.