• Kopie bezpieczeństwa

Konfigurujemy kopie zapasowe danych użytkowników, kopie zapasowe baz danych programów dziedzinowych oraz kopie zapasowe serwerów. Poziom zaawansowania usługi dostosowujemy do potrzeb i możliwości finansowych klienta.

W związku z licznymi pytaniami ze strony Urzędów Gmin  informujemy, że świadczymy usługę konfiguracji kopii zapasowej dla serwerów oprogramowania EZD smartDOC oraz serwera dziennika elektronicznego PPE.

  • Szyfrowanie nośników danych

Świadczymy usługę szyfrowania nośników danych typu PENDRIVE oraz dysków komputerów (laptopy, notebooki, komputery stacjonarne). W przypadku utraty zaszyfrowanego nośnika (zagubienie, kradzież itp.) nie ma możliwości odczytu danych.

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

W związku z USTAWĄ z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne każdy podmiot publiczny ma obowiązek posiadać i udostępniać elektroniczną skrzynkę podawczą. Oferujemy założenie urzędowej elektronicznej skrzynki podawczej. Zapewniamy konfigurację skrzynki oraz szkolenie z obsługi. 

Za utrzymanie elektronicznej skrzynki podawczej nie ponoszą Państwo kosztów.

  • Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)

W związku z USTAWĄ  z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wszystkie podmioty wykonujące zadania publiczne oraz korzystające ze środków publicznych mają obowiązek posiadać i prowadzić Biuletyn Informacji Publicznej.  Oferujemy założenie Biuletynu Informacji Publicznej. Zapewniamy konfigurację biuletynu oraz szkolenie z obsługi.

Za utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej nie ponoszą Państwo kosztów. Warunkiem koniecznym do założenia BIP jest posiadanie przez jednostkę urzędowej Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

  • Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania

W związku z paragrafem 20 punkt 14 podpunkt 2 KRI podmiot publiczny ma obowiązek zapewnić aktualność inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania służącego do przetwarzania informacji. Oferujemy przygotowania inwentaryzacji. Wdrażamy oprogramowania do automatycznego wykonywania inwentaryzacji oraz zapewniamy szkolenie z obsługi programu.

Za utrzymanie oprogramowania nie ponoszą Państwo kosztów.

  • Zabezpieczenie logów systemów komputerowych

W związku z paragrafem 21 KRI podmiot publiczny ma obowiązek zabezpieczyć elektroniczne zapisy w dziennikach systemów (logi). Wdrażamy oprogramowania do analiz oraz archiwizacji logów systemów operacyjnych. Zapewniamy szkolenie z obsługi oprogramowania.

Za utrzymanie oprogramowania nie ponoszą Państwo kosztów.

  • Zabezpieczenie sieci komputerowej jednostki

W związku z USTAWĄ z dnia 5 lipca 2018r.o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa każdy podmiot publiczny, który realizuje zadania publiczne zależne od systemu informacyjnego … musi wyznaczyć osobę odpowiedzialną za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Wyznaczona osoba nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu wykrycia incydentu ma obowiązek zgłosić jego wystąpienie do CERT Polska.

Oferujemy usługę polegająca na zabezpieczeniu sieci teleinformatycznej jednostki po przez instalację i konfigurację urządzenia UTM.

Pomagamy w wyznaczeniu koordynatora ds. cyberbezpieczeństwa. Prowadzimy szkolenie dla wyznaczonej osoby.