ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO

  • Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD)

Każdy podmiot publiczny ma obowiązek powołać IOD oraz w terminie 14 dni od powołania zawiadomić Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o powołaniu. Oferujemy pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w Państwa jednostce. Posiadamy kwalifikacje i doświadczenie w pracy na stanowisku IOD w jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

  • Audyt instytucji pod kątem zgodności z RODO

Nasza firma posiada doświadczenie oraz uprawnienia do przeprowadzania audytów. Nasze działania prowadzimy wielotorowo. Audytujemy dokumentację, procedury oraz zabezpieczenia techniczne. Duży nacisk kładziemy na zabezpieczenia informatyczne (sieci teleinformatycznej, komputerów, serwerów, programów dziedzinowych). Efektem naszego audytu jest raport zawierający opis ponad 200 punktów kontrolnych. W przypadku wykrycia nieprawidłowości w raporcie otrzymują Państwo opis proponowanego rozwiązania.

  • Szkolenie pracowników z zasad ochrony danych osobowych

Każdego roku prowadzimy szkolenia dla ponad 1000 osób. Nasze szkolenia zostały spersonalizowane dziedzinowo. Prowadzimy szkolenia dla pracowników: szkół, przedszkoli, urzędów gmin, ośrodków pomocy społecznej, domów kultury oraz bibliotek. Nowością w naszej ofercie są szkolenia dla radnych miejskich i sołtysów.

  • Przygotowanie dokumentacji

Posiadamy autorskie wzory dokumentacji polityki ochrony danych osobowych. Jednak od nas nie otrzymają Państwo „szablonów” które trzeba samemu uzupełnić. My  przygotowujemy pełną dokumentację dostosowaną do Państwa jednostki.  

Hitem w naszej ofercie jest pakiet startowy dla szkół i przedszkoli. Pakiet zawiera zbiór dokumentów które należy przekazać rodzicom wraz z rozpoczęciem roku szkolnego.