Szablon Regulamin Monitoringu Wizyjnego w szkołe

300,00 

Kategoria:

Opis

Zapraszamy do kupna szablonu Regulaminu Monitoringu Wizyjnego zgodnego z RODO spersonalizowanego pod placówki oświatowe.

 Wystawiamy fakturę vat.

Szablon regulaminu zawiera następujący spis treści oraz załączniki:

§ 1 Podstawa prawna

§ 2 Definicje umowne

§ 3 Postanowienia ogólne

§ 4 Cel instalacji monitoringu wizyjnego

§ 5 Prawa osób objętych monitoringiem

§ 6 Zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego

§ 7 Wyposażenie techniczne systemu monitoringu wizyjnego

§ 8 Obszar objęty monitoringiem wizyjnym oraz lokalizacja kamer monitoringu

§ 9 Zasady korzystania z monitoringu wizyjnego

§ 10 Procedura kontroli sprawności systemu monitoringu

§ 11 Zabezpieczenie kopii zapisu monitoringu wizyjnego

§ 12 Przekazanie/wydanie kopii zapisu monitoringu

§ 13 Zasady niszczenia kopii zapisu monitoringu

§ 14 Zasady udostępniania zapisów z monitoringu wizyjnego w formie wglądu

§ 15 Zapisy końcowe

Załącznik Tablica informacyjna.

Załącznik Klauzula informacyjna.

Załącznik Rejestr systemu monitoringu.

Załącznik Wniosek o wykonanie i zabezpieczenie kopii materiału monitoringu.

Załącznik Rejestr kopii monitoringu.

Załącznik Wniosek o wydanie kopii materiału monitoringu.

Załącznik Protokół zniszczenia kopii monitoringu.

Załącznik Wniosek o dostęp do materiału monitoringu w formie wglądu.

Oraz

  • wzór wniosku do organu prowadzącego o uzgodnienie w sprawie wprowadzenia monitoringu
  • wzór zawiadomienia o planowanym uruchomieniu monitoringu wizyjnego
  • wzór uchwały samorządu uczniowskiego w sprawie opinii dotyczącej wprowadzenia monitoringu wizyjnego
  • wzór uchwały rady rodziców w sprawie opinii dotyczącej wprowadzenia monitoringu wizyjnego
  • wzór uchwały rady pedagogicznej w sprawie opinii dotyczącej wprowadzenia monitoringu wizyjnego