• Regulacje prawne z zakresu ochrony danych osobowych.
 • Kategorie danych osobowych.
 • Zasady przetwarzania danych osobowych.
 • Ochrona przed incydentami.
 • Stosowanie zabezpieczeń: fizycznych, informatycznych i osobowych.
 • Kary i sankcje według RODO i UODO.
 • Umowy powierzenia z podmiotami zewnętrznymi.
 • Klauzule informacyjne z art. 13 i art. 14 RODO.
 • Zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
 • Oświadczenia o zachowaniu poufności.
 • Ocena skutków DPIA.