• Publikacja oświadczeń majątkowych Radnych.
  • Rozpatrywanie skarg podczas obrad Sesji Rady.
  • Udostępnianie danych kontaktowych Radnych i Sołtysów.
  • Zasady transmisji, utrwalania i udostępniania nagrań Sesji Rady.
  • Udostępnianie materiałów z zebrań wiejskich.
  • Dostarczanie decyzji podatkowych przez Sołtysów.