WSTĘP

1  Czego dotyczy Polityka Prywatności ?

Poniższe postanowienia stanowią Politykę Prywatności, która określa informacje dotyczące danych użytkowników strony internetowej https://eterneco.eu. Zapewniamy, iż dane zbierane, przetwarzane i wykorzystywane na stronie https://eterneco.eu/ są chronione zgodnie z przepisami obowiązującego w Polsce prawa. Ochrona danych ma dla nas zawsze najwyższy priorytet.

2. Kontakt

ETERNECO Wioletta Krysiewicz

e-Mail: kontakt@eterneco.eu

Adres:  ul. Palmowa 8/10, 15-523 Grabówka

3. Zmiany w Polityce Prywatności

ETERNECO Wioletta Krysiewicz może w dowolnym czasie dokonać zmian w niniejszej Polityce Prywatności informując o tym Użytkowników poprzez zamieszczenie zaktualizowanej wersji Polityki Prywatności lub umieszczając stosowną informację bezpośrednio na stronie. W związku z tym zalecamy, aby Użytkownicy od czasu do czasu sprawdzali aktualną wersję Polityki Prywatności. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje zmian w Polityce Prywatności powinien niezwłocznie zaniechać korzystania ze strony.

4. Definicje

Strona –  strona internetowa https://eterneco.eu

Użytkownik  – osoba korzystająca/odwiedzająca stronę https://eterneco.eu

Operator strony – ETERNECO Wioletta Krysiewicz, e-Mail: kontakt@eterneco.eu  Adres:  ul. Palmowa 8/10, 15-523 Grabówka

Pliki cookies – tzw. „ciasteczka” stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony.

HOSTING

Strona  jest hostowana (technicznie utrzymywana) na serwerach operatora: nazwa.pl

Dane rejestrowe firmy hostingowej to:  nazwa.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa –Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000594747, NIP: 6751402920, REGON: 120805512

Dodatkowo pod adresem https://nazwa.pl możesz dowiedzieć się więcej o hostingu i sprawdzić politykę prywatności firmy hostingowej

Firma hostingowa:
 1. Strona  jest hostowana (technicznie utrzymywana) na serwerach operatora: nazwa.pl
 2. Dane rejestrowe firmy hostingowej to:  nazwa.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa –Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000594747, NIP: 6751402920, REGON: 120805512
 3. Dodatkowo pod adresem https://nazwa.pl możesz dowiedzieć się więcej o hostingu i sprawdzić politykę prywatności firmy hostingowej
 4. Firma hostingowa stosuje :
  • środki ochrony przed utratą danych (np. macierze dyskowe, regularne kopie bezpieczeństwa),
  • adekwatne środki ochrony miejsc przetwarzania na wypadek pożaru (np. specjalne systemy gaśnicze),
  • adekwatne środki ochrony systemów przetwarzania na wypadek nagłej awarii zasilania (np. podwójne tory zasilania, agregaty, systemy podtrzymania napięcia UPS),
  • środki fizycznej ochrony dostępu do miejsc przetwarzania danych (np. kontrola dostępu, monitoring),
  • środki zapewnienia odpowiednich warunków środowiskowych dla serwerów jako elementów systemu przetwarzania danych (np. kontrola warunków środowiskowych, specjalistyczne systemy klimatyzacji),
  • rozwiązania organizacyjne w celu zapewnienia możliwie wysokiego stopnia ochrony i poufności (szkolenia, wewnętrzne regulaminy, polityki haseł itp.),
  • dodatkowo powołała Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych można nawiązać zawsze za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: iod@nazwa.pl

LOGI SYSTEMOWE

1. Rejestracja logów systemowych

Podczas korzystania Użytkownika ze Strony serwer firmy hostingowej automatycznie zapisuje tzw. logi systemowe – anonimowe informacje, takie jak: czas wizyty Użytkownika, adres ip, adres url, informacje o przeglądarce użytkownika, adres URL poprzednio odwiedzanej strony (tzw. referent link, o ile użytkownik przeszedł na stronę poprzez odnośnik) itp. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy w celu administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz serwisem.

2. Dane statystyczne

Strona gromadzi także anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp. Analizujemy gromadzone dane, korzystając z rozwiązania zewnętrznego dostawcy, którym jest Google Analytics. Narzędzie działa w oparciu o tzw. pliki cookie ponadto nigdy nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osoby. Szczegóły polityki prywatności Google Analytics. Dostępne są pod adresem: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

PLIKI COOKIES

1. Czym są pliki cookies?

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym jak również unikalny numer.

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) co do zasady domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. W takim przypadku Użytkownik Strony może dokonać w dowolnym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. W jakim celu Strona wykorzystuje pliki cookies?

Operator strony wykorzystuje pliki cookies do następujących celów:

 • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika jak również optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony a w konsekwencji odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
3. Jakie pliki cookies wykorzystuje Strona ?

Stosujemy Cookies sesyjne (tj. tymczasowe) oraz stałe. Cookies sesyjne przechowywane są zawsze na urządzeniu użytkownika do wyłączenia przeglądarki internetowe podczas gdy „Cookies” stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest parametr zawarty w pliku „Cookies”.

4. Jak mogę zarządzać moimi zgodami na korzystanie z plików cookies?
 • Domyślne ustawienia przeglądarki internetowej zazwyczaj pozwalają na umieszczanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2017 poz. 1907 z poz. zm.) pozostawienie takich ustawień przeglądarki po otrzymaniu informacji na temat plików cookies stosowanych w witrynie jest w konsekwencji równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie plików cookies w witrynach internetowych.
 • Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione  w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies   w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje  o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może również zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy jednocześnie, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może w konsekwencji utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze strony.
W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
Urządzenia mobilne:

Użytkownicy, którzy mają jakieś pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też inne zastrzeżenia związane z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności i plików cookies, proszeni są o kontakt z Operatorem Strony.