Szkolenia RODO

Każdego roku prowadzimy szkolenia dla ponad 1000 osób. Nasze szkolenia zostały spersonalizowane dziedzinowo. Prowadzimy szkolenia dla pracowników: szkół, przedszkoli, urzędów gmin, ośrodków pomocy społecznej, domów kultury oraz bibliotek. Nowością w naszej ofercie są szkolenia dla radnych i sołtysów.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuję przygotowaną przez naszą firmę broszurę informacyjną RODO oraz dostęp do materiałów z Poradnika Dobrych Praktyk.

Na życzenie Administratora po szkoleniu przeprowadzamy test wiedzy. Za przeprowadzenie testu wiedzy nie ponoszą Państwo dodatkowych kosztów.

Poniżej zamieszczamy wybrane zagadnienia poruszane na naszych szkoleniach.

Szkolenia dla nauczycieli i pracowników oświaty.

 • Publikacja wyników rekrutacji ucznia.
 • Publiczne ocenianie i wyróżnianie uczniów.
 • Publikacja zdjęć i filmów.
 • Realizacja konkursów, olimpiad, zawodów.
 • Monitoring wizyjny w szkole.
 • Zasady współpracy z pielęgniarką szkolną.

Szkolenia dla radnych i sołtysów.

 • Publikacja oświadczeń majątkowych Radnych.
 • Rozpatrywanie skarg podczas obrad Sesji Rady.
 • Udostępnianie danych kontaktowych Radnych i Sołtysów.
 • Zasady transmisji, utrwalania i udostępniania nagrań Sesji Rady.
 • Udostępnianie materiałów z zebrań wiejskich.
 • Dostarczanie decyzji podatkowych przez Sołtysów.

Szkolenia dla pracowników urzędu gminy, urzędu miasta.

Szkolenia dla pracowników domów kultury i bibliotek.

Szkolenia dla pracowników ośrodków pomocy społecznej.

 • Regulacje prawne z zakresu ochrony danych osobowych.
 • Kategorie danych osobowych.
 • Zasady przetwarzania danych osobowych.
 • Ochrona przed incydentami.
 • Stosowanie zabezpieczeń: fizycznych, informatycznych i osobowych.
 • Kary i sankcje według RODO i UODO.
 • Umowy powierzenia z podmiotami zewnętrznymi.
 • Klauzule informacyjne z art. 13 i art. 14 RODO.
 • Zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
 • Oświadczenia o zachowaniu poufności.
 • Ocena skutków DPIA.
 • Szacowanie ryzyka.
 • Rejestr czynności i kategorii czynności przetwarzania danych osobowych.

Szkolenia PBI

Prowadzimy szkolenia dla kadry kierowniczej oraz pracowników. W przypadku  Administratora Systemów Informatycznych (informatyk) poza szkoleniem oferujemy wsparcie merytoryczne w zakresie wdrożenia wymagań Polityki Bezpieczeństwa Informacji.