W ramach przejęcia obowiązków Inspektora Danych Osobowych (IOD) zapewniamy:                                                   

 1. Opracowanie wymaganej dokumentacji ODO, zgodnie z przepisami UODO I RODO.
 2. Aktualizacja dokumentacji ODO, zgodnie z przepisami UODO I RODO.
 3. Prowadzenie wymaganych kontroli wewnętrznych (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych).
 4. Kontrola legalności przetwarzania zbiorów danych, zgodnie z przepisami UODO I RODO.
 5. Nadzoru nad realizacją tzw. obowiązku informacyjnego, zgodnie z przepisami UODO I RODO.
 6. Prowadzenie rejestru zbiorów danych, zgodnie z przepisami UODO I RODO.
 7. Zapoznanie pracowników i współpracowników  z zasadami ochrony danych osobowych, zgodnie z przepisami UODO I RODO
 8. Nadzór nad upoważnieniami, oświadczeniami jak również umowami poufności.
 9. Prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
 10. Organizacja formalnych zasad współpracy z podmiotami zewnętrznymi, zgodnie z przepisami UODO I RODO.
 11. Przeprowadzanie analizy ryzyka i wyznaczanie zabezpieczeń, zgodnie z przepisami RODO.
 12. Zarządzanie w sytuacjach wystąpienia incydentów bezpieczeństwa i sporach.
 13. Reprezentowanie ADO w kontaktach z UODO.
 14. Opiniowanie dokumentów organizacji pod kątem zgodności z przepisami UODO I RODO.
 15. Formułowanie wniosków do ADO, dotyczących poprawy bezpieczeństwa danych osobowych, zgodnie z przepisami UODO I RODO.
 16. Współpraca z informatykami w zakresie wdrażania zabezpieczeń informatycznych.
 17. Kontrola zgodności oprogramowania z przepisami UODO I RODO.
 18. Konsultacje z zakresu ochrony danych osobowych.
 19. Pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane osobowe są przetwarzane.
 20. Prowadzenie i udostępnianie na życzenie UODO rejestru czynności.